Juridisk meddelelse

Alt indhold på denne web-site ejes eller kontrolleres af McNeil Denmark ApS, med mindre andet er angivet eller fremgår af sammenhængen. Materialet er (internationalt) ophavsretligt beskyttet, herunder af ophavsretsloven. Du må kun downloade indholdet til personlig og uddannelsesmæssig brug og ikke til erhvervsmæssige formål. Indholdet må ikke kopieres eller anvendes på anden måde.

Ejeren af denne website har taget alle rimelige forholdsregler for, at oplysningerne er aktuelle og korrekte, men garanterer ikke for oplysningernes korrekthed, aktualitet eller fuldstændighed - bortset fra, hvad der kræves af den til enhver tid gældende danske lovgivning. Ejeren af denne website er ikke erstatningspligtig for skader på materiel eller personer, der opstår som følge af din adgang til eller mangel på adgang til dette website, eller som følge af din tiltro til eventuelle oplysninger, der er tilgængelige på denne website bortset fra oplysninger, der er påkrævede i henhold til den enhver tid gældende danske lovgivning. Denne website er beregnet til indbyggere i Denmark.

Denne website kan indeholde links og henvisninger til andre websites. Ejeren af denne website er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne websites og er heller ikke erstatningsansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå som følge af et sådant indhold. Eventuelle links til andre websites er udelukkende angivet for at hjælpe brugerne af denne website med at indhente generel og relevant information og baggrundsviden og er ikke afgivet for at give eventuelle brugere information om Johnson & Johnson's produkter.

De varemærker, serviceydelser, varenavne, varedesigns og produkter, som nævnes på denne website, er beskyttet af dansk og international lovgivning. Ingen af ovennævnte IPR-rettigheder må anvendes uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse fra ejeren af dette website, eller såfremt den pågældende IPR-rettighed måtte indehaves af en anden end ejeren af denne website. Foranstående om tilladelse til brug af IPR-rettigheder gælder ikke i forbindelse med identificering af Johnson & Johnson’s produkter og serviceudbud.

Al personlig information, som forekommer i elektroniske meddelelser til denne website, håndteres i henhold til websitets Personbeskyttelseserklæring. Ejeren af denne website har ret til at anvende og kopiere alle øvrige oplysninger i disse meddelelser, inklusive eventuelle ideer, opfindelser, koncepter, teknikker samt knowhow, der optræder deri, til alle slags formål. Disse formål kan omfatte indvielse af tredjepart og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer og tjenester.

Afsenderen af eventuelle meddelelser direkte til denne website, eller i øvrigt til ejeren af denne website, er ansvarlig for indholdet og de i meddelelsen anførte oplysninger, inklusive disses korrekthed og sandfærdighed.

Virksomhedsinformation

McNeil Denmark ApS

Bregnerødvej 133
3460 Birkerød
Denmark
+45 7020 5212

Reg.No. 30 07 70 80