Privatlivspolitik

HRA Pharma er særlig opmærksom på beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivspolitik og forpligter sig til at respektere disse gennem følgende grundlæggende værdier: at respektere den enkelte persons forventninger om anvendelse af sine personlige oplysninger; at skabe og bevare tillid blandt vores kunder og andre involverede personer eller organisationer; at forhindre misbrug af personlige oplysninger samt at overholde ordlyden af, og den grundlæggende tanke bag, love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger.

HRA Pharma stiller online-ressourcer til rådighed med henblik på at informere om sundhed og om vores produkter.

Med denne privatlivspolitik forpligter HRA Pharma sig, som dataansvarlig, til at behandle dine personlige oplysninger med omhu og kun til det formål, de er indsamlet til, i overensstemmelse med HRA’s kerneværdier og gældende lovgivning, særligt Den generelle forordning om databeskyttelse (Forordning (EU) 2016/679).

Denne privatlivspolitik gælder for personlige oplysninger indsamlet via hjemmesiden www.compeed.com (“Hjemmeside”).

I de følgende vilkår defineres “personlige oplysninger”, “databehandling”, “dataansvarlig”, “databehandler” og “databeskyttelsesmyndighed” som angivet i Artikel 4 af Den generelle forordning om databeskyttelse (Forordning (EU) 2016/679).

1. Information, der indsamles om dig, når du besøger denne hjemmeside

 • Oplysninger, du deler direkte med os, når du kontakter os. Hovedkategorierne af de oplysninger, der indsamles, er din e-mailadresse, indholdet af din e-mail og vores svar.
 • Information, der indsamles om dig, når du besøger vores hjemmeside: Disse oplysninger indsamles, når hjemmesiden anvendes, uden at du selv er direkte involveret, ved hjælp af flere forskellige teknologier, internet protokol (IP)-adresser, cookies, internet-tags, browser-data. Hovedkategorierne af de oplysninger, der indsamles, er:
 • Det domænenavn og den server (“host”), du går ind på denne hjemmeside fra på internettet;
 • Den internetadresse, du går ind på denne hjemmeside fra, kun i tilfælde af fejl;
 • Dato og tid for samt længden af besøgene på denne hjemmeside og de sider, du oftest besøger;
 • IP-adresse (internet protocol);
 • Din computers styresystem og oplysninger om din internetbrowser.

For yderligere oplysninger om HRA Pharma’s anvendelse af cookies bedes du læse vores cookie-politik, som er tilgængelig nederst på hjemmesiden. I denne cookie-politik finder du oplysninger om, hvordan du kan deaktivere alle cookies, hvis du ikke ønsker at de benyttes.

2. Hvad er formålene med, og det juridiske grundlag for, databehandling?

Formål Juridisk grundlag
At håndtere og besvare dine spørgsmål At leve op til vores juridiske forpligtelse til, og forsvare vores legitime interesser i, at besvare dine spørgsmål
Til vores kommercielle behov, især dataanalyse, audits, udvikling af nye produkter, forbedring af vores hjemmeside, forbedring af produkter og serviceydelser, identificering af tendenser i forbindelse med brug af hjemmesiden, specialtilpasning af hjemmesiden i forhold til dine behov, evaluering af effektiviteten af vores reklamefremstød. Vores legitime interesse i at udvikle vores relation til dig
At styre og udbyde hjemmesiden (se vores cookie-politik) Vores legitime interesse i at stille en hjemmeside til rådighed
At udarbejde statistikker om anvendelsen af hjemmesiden (se vores cookie-politik) for at forbedre dens kvalitet Dit samtykke
At håndtere de oplysninger, der modtages om uønskede virkninger og klager om kvalitet Leve op til vores juridiske forpligtelser

3. Hvem er modtagerne af dine personlige oplysninger?

Adgangen til dine personlige oplysninger er begrænset til autoriserede HRA Pharma medarbejdere, som har brug for disse oplysninger for at kunne udføre deres arbejde.

Ud over ovennævnte modtagere vil HRA Pharma videregive dine personlige oplysninger til vores autoriserede databehandlere, som vil behandle dine personlige oplysninger på vegne af HRA Pharma. De databehandlere, der bidrager til vores kundeplejehåndtering, er CPM France og RNI Conseil.

HRA Pharma vil også kommunikere dine personlige oplysninger til relevante myndigheder, som det kræves ifølge gældende lovgivning.

I hvert enkelt tilfælde vil dine personlige oplysninger blive behandlet i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger data, særligt Forordning (EU) 2016/679.

4. Hvor længe vil dine personlige oplysninger blive opbevaret?

I henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning må de oplysninger, der indsamles om dig, når du går ind på en hjemmeside, ikke opbevares i mere end to år.

Hvad angår dine personlige oplysninger, er opbevaringsperioden:

 • Op til 3 år, hvis dine personlige oplysninger behandles med henblik på at styre og udbyde hjemmesiden samt udarbejde statistikker om hjemmesidens anvendelse;
 • Op til 10 år efter markedsføring af det sidste produktparti, hvis dine personlige oplysninger behandles for at styre indsamlede oplysninger om uønskede virkninger og klager om kvalitet.

5. Overførsler uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Personlige oplysninger vil ikke blive behandlet uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kun aggregerede eller anonymiserede oplysninger bør behandles uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

HRA Pharma vil implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau vedrørende de risici, der måtte opstå, og beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse.

7. Hvilke rettigheder har du? Hvordan kan du udøve dem?

Ifølge den gældende databeskyttelseslov, særligt Forordning (EU) 2016/679, har du en række rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger. Disse rettigheder er som følger:

 • Ret til adgang – Du kan bede om at se de personlige oplysninger, HRA Pharma opbevarer om dig. I forbindelse med en forespørgsel kan HRA Pharma bede om specifikke oplysninger om dig med henblik på at bekræfte din identitet og ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, samt søge efter og give dig de personlige oplysninger, HRA Pharma opbevarer om dig. Hvis vi ikke kan give dig adgang til dine personlige oplysninger (for eksempel, hvis de er blevet ødelagt, slettet eller anonymiseret), vil vi informere dig om årsagerne hertil.
 • Rettelse eller slettelse af personlige oplysninger – HRA Pharma arbejder for at sikre, at de personlige oplysninger, der opbevares, er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Hvis du mener, de personlige oplysninger HRA Pharma opbevarer om dig er ukorrekte, unøjagtige, ufuldstændige eller forældede, kan du bede om at få oplysningerne revideret eller rettet. Hvis det vurderes, at personlige oplysninger er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede, vil vi revidere dem.
 • Tilbagetrækning af samtykke – Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til, til enhver tid, at trække dit samtykke tilbage. Det har dog ingen konsekvens for vores ret til at behandle de personlige oplysninger, vi indsamlede, før du trak dit samtykke tilbage.
 • Protest mod databehandling – Ifølge databeskyttelsesloven har du mulighed for at protestere mod behandlingen af dine personlige oplysninger, herunder profilering, med en begrundelse, der tager udgangspunkt i din særlige situation. Når profilering er forbundet med direkte marketing, har du altid ret til at protestere.
 • Begrænsning af databehandling – Du har ret til at bede os begrænse vores databehandling i visse sammenhænge, ifølge databeskyttelsesloven.
 • Ret til dataoverførsel – Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format, når databehandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt. Du har også ret til at bede os videresende dine personlige oplysninger til en anden dataansvarlig, som du har valgt.
 • Klager – Du har ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvis du mener, HRA Pharma ikke opfylder de relevante krav i Den generelle forordning om databeskyttelse i forbindelse med dine personlige oplysninger.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, bedes du sende en anmodning via e-mail til dataprivacy@hra-pharma.com eller med posten til Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, Frankrig, som angiver dit fornavn og efternavn, med en kopi af gyldig ID.

Hvis du har uløste problemer, har du også ret til at klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder, eller der hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Ikrafttrædelsesdato: d. 25. maj, 2018