Vilkår for anvendelse

Brug af denne hjemmeside

Denne hjemmeside styres og drives af HRA Pharma, adresse på hovedkontor:
15, rue Béranger, 75003 PARIS, Frankrig (tlf.: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Adgang til og brug af af denne hjemmeside er underlagt disse vilkår og betingelser og alle gældende love og forskrifter. Ved at besøge og anvende denne hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser uden begrænsninger eller forbehold.

HRA Pharma forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden uden varsel, hvis det anses for nødvendigt. Vi anbefaler derfor, at du læser dem regelmæssigt.

Denne hjemmeside er offentligt tilgængelig.

Hjemmesiden bør ikke opfattes som en kilde til medicinsk rådgivning eller lægelig vurdering. Informationer på denne hjemmeside må under ingen omstændigheder benyttes til at stille en medicinsk diagnose: Dette kan kun gøres ved at konsultere en kvalificeret læge.

 

Indhold og ansvar

Denne hjemmeside er oprettet for at stille generelle oplysninger til rådighed om vabler, forkølelsessår, ligtorne, knyster, hård hud, sprukne hæle, hvordan man forebygger og behandler sådanne sår, samt specifikke oplysninger om fordelene ved Compeed-produkter. Hjemmesiden er udviklet i overensstemmelse med principperne i den internationale lovgivning på området.

Du accepterer hermed, at du besøger og bruger denne hjemmeside på egen risiko. HRA Pharma og alle parter involveret i at skabe, producere og gøre denne hjemmeside tilgængelig udelukker hermed udtrykkeligt:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, der ellers kunne følge af vedtægter og sædvaneret.
  • Ethvert ansvar for direkte og indirekte tab og skader samt følgetab og -skader, som en bruger har pådraget sig ved besøg på, brug af eller manglende evne til at bruge, denne hjemmeside, samt fejl eller udeladelser i indholdet herom.

HRA Pharma kan ikke stilles til ansvar for tab eller skader forårsaget af distribuerede ”denial-of-service”-angreb, virusser eller andre teknologisk skadelige materialer, som kan påvirke dit computerudstyr, computerprogrammer, data og andet ophavsretligt beskyttet materiale på grund af din anvendelse af lydoptagelser, videooptagelser, data og tekst på hjemmesiden eller andre aspekter af hjemmesiden.

 

Registrering og privatliv

HRA Pharma respekterer sine registrerede hjemmeside-brugeres privatliv. Brugere henvises til privatlivspolitikken, hvad angår offentliggørelse i forbindelse med indsamling og brug af dine personlige oplysninger.

 

Varemærker og logoer

Du må ikke på nogen måde bruge varemærker og logoer anvendt på denne hjemmeside.

 

Ophavsrettigheder

HRA Pharma er ejer og licensindehaver af alle hjemmesidens ophavsrettigheder. Sådanne rettigheder er forbeholdt HRA Pharma. Du må downloade og opbevare en enkelt kopi af materiale offentliggjort på denne hjemmeside på din harddisk eller som papirkopi, men kun til personlig, ikke-kommerciel brug, under forudsætning af at du ikke fjerner angivelser af ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejendomsret. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, udstille, downloade, ændre, genposte, overføre eller bruge hele eller dele af materialet på hjemmesiden uden skriftlig forhåndsgodkendelse fra HRA Pharma. Du må ikke gengive materiale eller dele heraf, som er offentliggjort på denne hjemmeside af HRA Pharma, på en anden internetserver, og du må ikke kopiere grafiske illustrationer indeholdt i materiale offentliggjort på denne hjemmeside.

Intet af indholdet heri må fortolkes som overdragelse, som følgevirkning, afskærelse af indsigelser eller på anden vis, af en licens eller rettighed i forbindelse med et patent eller varemærke, der tilhører HRA Pharma eller en tredjepart. Medmindre det udtrykkeligt er angivet ovenfor, skal intet af indholdet heri opfattes som overdragelse af en licens eller rettighed til ophavsrettigheder til værker, som HRA Pharma ejer eller er licensindehaver af.

 

Rettighedsforbehold

HRA Pharma forbeholder sig retten til at ændre og slette materiale fra denne hjemmeside til enhver tid uden varsel.

 

Gældende jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt den franske lovgivning og dens fortolkning. De franske domstole har enekompetence til at bilægge tvister, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser.

 

Diverse

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, skal bestemmelsen kunne behandles adskilt, uden at det påvirker gyldigheden, lovligheden eller gennemførligheden af de andre bestemmelser. Medmindre det er udtrykkeligt angivet, udgør disse vilkår og betingelser hele aftalen mellem dig og HRA Pharma, hvad angår anvendelsen af hjemmesiden og dens vilkår.